Pneumopuhastus

    Pneumopuhastus pikendab katla eluiga, suurendab katla efektiivsust ning vähendab katla hooldamise vajadust. Pneumopuhastus on saadaval Veto kateldele alates 30 – 990 kW.