A-T Log

Arvestades klientide soove on loodud loogika baasil töötav juhtkeskus. Mõeldud ühe sööteteo juhtimiseks. Juhtimiskeskusel on mitmeid erinevaid funktsioone. Näiteks saab tulehoidmisrežiimil määrata, peale kütuse etteannet, järelpuhang. Sööteteo ümbrisele on paigaltatud termostaat, mis annab ülekuumenemisel käsu lükata põlev materjal katlasse. Leegivalve toimub suitsugaaside temperatuurianduri abil.
Lisana A-T Log juhtkeskuse juurde on saadaval TA keskus, mis sisaldab endas automaatse tuhaeemalduse ning põletipea liikuva resti juhtautomaatikat.

  • Manuaalne sööteteo käitamine
  • Manuaalne ventilaatori käitamine
  • Leegivalve automaatika
  • Söötekanali temperatuuri andur
  • Automaatne revers
  • Järelpuhang
  • Lisana automaatse tuhaeemalduse juhtimine (TA keskus)
  • Lisana põletipea liikuva resti automaatne juhtimine (TA keskus)