Lisavarustus katlasüsteemidele

Lisavarustus küttesüsteemidele
Labadosaator

Lisavarustus küttesüsteemidele. Labadosaator võimaldab avatud kütusepunkri kasutamist ja avardab kütusepunkri paigaldamise võimalusi. Labadosaator on saadaval kahes erinevas suuruses.

Veto pneumopuhastus

Veto pneumopuhastus on Veto küttekatelde jaoks saadaval lisavarustusena. Pneumopuhastust kasutatakse juhtseadme poolt aktiveeritud suruõhupuhangute tekitamiseks. Lühikesed suruõhupuhangud tagavad küttekatla põlemispindade puhtuse. Veto pneumopuhastus on saadaval kõigile Veto küttekateldele võimsusvahemikus 30-990 kW.

Automaatne tuhaeemaldus

Küttekatla tuha eemaldamiseks on mitu erinevat lahendust. Tuha eemaldamiseks kasutatavad teomehhanismid on tõukamise või tõmbamise tüüpi kaheosalised, Tuhateod vähendavad märkimisväärselt küttekatla hoolduse vajadust. Võimsusklassi 300-990 kkW kuuluvate küttekatelde puhul on tuhateod saadaval ka konvektsioonisektsiooni jaoks.

Veto kaugjuhtimine

Veto kaugjuhtimine võimaldab katlasüsteemi kontrollimist ja juhtimist üle interneti arvutist, telefonist või mõnest muust seadmest. Rikketeade edastatakse tekstisõnumiga mobiilile või interneti teel arvutisse, võimaldades seega kiiret reageerimist võimalike tõrgete korral. Kaugjuhtimine on lisavarustuses, kuid on saadaval ka Lambda juhtkeskustes (M, L ja XL).

Elektriline süütamine

Elektriline süütamine on kasulik vähese küttevajadusega perioodidel, sest sellisel juhul toodab süsteem sooja ainult vajadusel, vältides tarbetut käigusolemist. Praktikas tähendab see puhtamat katelt ja suuremat efektiivsust ning küttesäästu. Automaatne süütaja süütab põletis kütuse, mille järel läheb põleti üle automaatsele juhtimise.

Pneumopuhastus

Automaatne tuhaeemaldus

Veto juhtkeskus Control L

Veto kaugjuhtimine

Lambda 5 S