Puukatlad

Ala-Talkkari puukatlad

Ala-Talkkari puukatlad on varustatud spetsiaalse restiga, millel tahkekütet põletada.

Lisavarustus küttesüsteemidele
Labadosaator

Labadosaator võimaldab avatud kütusepunkri kasutamist ja avardab kütusepunkri paigaldamise võimalusi. Labadosaator on saadaval kahes erinevas suuruses.

Veto pneumopuhastus

Veto pneumopuhastus on Veto küttekatelde jaoks saadaval lisavarustusena. Pneumopuhastust kasutatakse juhtseadme poolt aktiveeritud suruõhupuhangute tekitamiseks. Lühikesed suruõhupuhangud tagavad küttekatla põlemispindade puhtuse. Veto pneumopuhastus on saadaval kõigile Veto küttekateldele võimsusvahemikus 30-990 kW.

Automaatne tuhaeemaldus

Küttekatla tuha eemaldamiseks on mitu erinevat lahendust. Tuha eemaldamiseks kasutatavad teomehhanismid on tõukamise või tõmbamise tüüpi kaheosalised, Tuhateod vähendavad märkimisväärselt küttekatla hoolduse vajadust. Võimsusklassi 300-990 kkW kuuluvate küttekatelde puhul on tuhateod saadaval ka konvektsioonisektsiooni jaoks.